NAC Breda is zich bewust van de maatschappelijke rol die het kan uitoefenen in de gemeente Breda. De Parel van het Zuiden kan middels haar fysieke en sociale omgeving een belangrijke rol spelen in het stimuleren én motiveren van verschillende doelgroepen. Door het inzetten van haar krachtig beeldmerk, spelers en andere relevante faciliteiten bereikt NAC Breda doelgroepen die voor de meeste organisaties zeer lastig of niet te bereiken zijn. Aan de hand van verschillende maatschappelijke thema’s werkt NAC Breda, onder de naam Teamplay@NAC, samen met partners aan een sociaal sterkere samenleving in de gemeente Breda.

 

Missie

Teamplay@NAC is samenwerken aan een gezond en vitaal leefklimaat, talentonwikkeling én respectvol samenleven in de gemeente Breda.

 

Visie

Teamplay@NAC realiseert haar missie door de organisatie en ondersteuning van projecten waarbij de verbindende kracht van sport – met NAC Breda als trigger - in samenwerking met maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, commerciële partners en overheden wordt ingezet.

 

TERUG NAAR HET OVERZICHT

 

RugdekkingBlue ScooterBOLLENSTREEK SERVICE TEAM